Menu

VI BYGGER GODA VERKSAMHETER

När våra kunderna vänder sig till oss med sina utmaningar och problem ger vi dem en leverantörsoberende och beprövad rådgivning som hjälper på riktigt. Det är avgörande för våra kunder att vara följsamma i interna och externa faktorer som påverkar deras framgång. Vi hjälper våra kunder med processöversyn, och behovsanalys av systemstöd. Vi har erfarna certifierade förändringsledare i agil förändring som ger våra kunder trovärdig rådgivning inom ”Lean” och ”Agile”, och hur man kan applicera det i stora eller ovana sammanhang.

Vårt arbete baseras på fakta och erfarenhet. Fakta är viktigt för att förstå nuläget och skapa realistiska delmål som leder till framgång för dig som kund.

Vi jobbar också med

Projektledning IT-upphandling

Tips:

  • Att införa informationssystem innebär stora förändringar för organisationen. Större än man tror. Det blir lika viktigt med ledningens engagemang och kommunikation som själva införandet av systemet.
  • Har ni en fungerande koppling mellan process och funktion? Utan klara uppdrag, roller, arbetsfördelning, finansiering eller rapporteringsstruktur kan inte verksamheten fungera som den ska.
  • Vet ni hur arbetet går till hos er och vilket mervärde som uppstår av varje arbetsinsats? Det är långt ifrån självklart och det går alltid att förbättra informationsbehov, kvalitetsbrister, beroenden, flaskhalsar, onödiga överlämningar, väntetider eller rutinbeskrivningar.
  • Har ni brutit ner er strategi till mål och mätetal? Det som inte mäts blir inte gjort.

Vi jobbar med verksamhetsförändring

Bo Risslén

Umeåbo.risslen@adviceu.se070-233 99 17

Bo arbetar med upphandling, projektledning och verksamhetsutveckling med specialistkompetens inom IT och telekom.

Christer Lundberg

Örnsköldsvikchrister.lundberg@adviceu.se070-347 78 73

Christer arbetar  med verksamhetsanalys, förstudier, upphandlingsrådgivning, förändringsledning och processbaserad verksamhetsutveckling.

Håkan Häggblad

Örnsköldsvikhakan.haggblad@adviceu.se070-377 70 37

Håkan arbetar med avancerad rådgivning rörande verksamhetsutveckling och upphandling inom omåderna IT-system och IT-tjänster.

Håkan Sundberg

Sundsvallhakan.sundberg@adviceu.se070-312 64 02

Håkan arbetar främst med verksamhetsanalys, förstudier, projektledning och processbaserad verksamhetsutveckling.

Henrik Melander

Sundsvallhenrik.melander@adviceu.se070-879 47 20

Henrik arbetar med verksamhetsanalys och förstudier inom HR, samt upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Jonas Nilsson

Örnsköldsvikjonas.nilsson@adviceu.se070-642 22 16

Jonas arbetar med verksamhetsutveckling och projektledning samt håller utbildningar inom dessa områden.

Malin Sjöberg Åkesson

Umeåmalin.sjoberg.akesson@adviceu.se070-511 55 18

Malin har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling och projektledning, med spetskompetens inom IoT.

Mats Wilhemsson

Umeåmats.wilhelmsson@adviceu.se070-222 16 60

Mats arbetar med verksamhetsutveckling inom områdena IT- stöd och IT-tjänster.

Niklas Lögdal

Umeåniklas.logdal@adviceu.se076-851 08 20

Niklas arbetar med verksamhetsutveckling, projektledning och upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Rickard Åkerman

Malmörickard.akerman@adviceu.se073-074 07 00

Genom lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning bygger Rickard goda verksamheter med människan i fokus.

Urban Sandström

Umeåurban.sandstrom@adviceu.se070-522 56 59

Urban arbetar med process- och verksamhetutveckling, upphandlingsrådgivning och projektledning.