Menu

Projektgranskning

Vi hjälper till att granska IT projekt för att ge en objektiv bedömning av genomförande och identifierar förbättringsområden som parterna kan dra lärdom av i framtida arbete

En granskning omfattar som regel följande områden:

Organisation, Projektdirektiv, Bemanning, Ledning, Styrgrupp, Projektdeltagande, Arbetsklimat, Riskhantering,  Krav och Ändringshantering, Genomförande, Avtalstyrning, m.m.

 

nyttan med Projektgranskning

En oberoende projektgranskning, genomförd av utbildade och erfarna rådgivare syftar till att klargöra orsaker till varför It- och verksamhetsprojekt inte uppfyllt förväntade tidsramar eller utlovad kravbild.

Genom vår projektutvärderingsmetodik går vi metodiskt igenom samtliga aktiviteter i ett projekt och lämnar både observationer och rekommendationer på åtgärder fördelat på respektive område.

Resultatet är ett bra verktyg för dels att använda i er egna organisation för att förbättra framtida projekt men också som ett bra underlag i dialogen med andra involverande parter där ett gemensamt projekt utvärderas.

behov av Projektgranskning?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hitta medarbetare

Kontakta oss

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt