Menu

Framgångsrika projekt är inte en slump!

För oss handlar projektledning om att engagera, motivera och leda en projektgrupp mot uppsatta mål inom definierade ramar.

Vi anser att projektledning är en profession.

Projekt ska drivas med glädje och hög grad av lyhördhet mot den verksamhet som ska ta emot resultatet från projektet. Det behövs också lyhördhet mot de individer som tillsammans kämpar för det framgångsrika projektet.

Erfarenhet, metodikkompetens samt förmågan att kommunicera är viktiga ingredienser som våra projektledare besitter. Utöver det så har vi specialistkompetens inom en rad olika områden då det handlar om leveransprojekt, t ex införande av ekonomi och HR-system.

Tips:

  • Tänk efter före. Om vi bygger teknik runt en ineffektiv process så cementerar vi ineffektiviteten under lång tid. Ett nytt system utan att ha löst underliggande problem bidrar inte till nämnvärd förbättring av verksamhet.
  • Gör rätt från början. Lägg mer tid än du tror på planering. Ät elefanten i små bitar. Bryt ner huvudproblemet i hanterbara delproblem och angrip respektive delproblem. Leverera gärna resultat från arbete med delproblem fortlöpande.
  • Välj rätt metod. Om det enda verktyg du har är en hammare, kommer alla problem att se ut som spikar. Flera metoder kompletterar varandra.
  • Allt kan förbättras om du bara vet hur du ska titta. Ofta krävs att vi betraktar både organisation, processer, system och information.
  • Sätt mål och följ upp dessa. Det som inte mäts blir inte gjort, lyder en gammal sanning.

Vi jobbar med projektledning

André Nilsson

Sundsvallandre.nilsson@adviceu.se070-208 58 68

André arbetar med IT-drifts- och förvaltningsupphandlingar samt rådgivning inom IT-strategi, IT-organisation och IT-säkerhet.

Bo Risslén

Umeåbo.risslen@adviceu.se070-233 99 17

Bo arbetar med upphandling, projektledning och verksamhetsutveckling med specialistkompetens inom IT och telekom.

Christer Lundberg

Örnsköldsvikchrister.lundberg@adviceu.se070-347 78 73

Christer arbetar  med verksamhetsanalys, förstudier, upphandlingsrådgivning, förändringsledning och processbaserad verksamhetsutveckling.

Elin Mellqvist

Umeåelin.mellqvist@adviceu.se073-959 35 00

Elin arbetar med projektledning och upphandlingsrådgivning med inriktning inom IT-området.

Elisabet Nilsson

Umeåelisabet.nilsson@adviceu.se070-288 84 34

Elisabet arbetar med projektledning. Elisabet har vana vid att driva verksamhets- och IT-projekt från både kund- och leverantörssidan.

Erik Näslund

Sundsvallerik.naslund@adviceu.se076-868 69 69

Erik arbetar med upphandlingsrådgivning och projektledning med inriktning på IT.

Fredrik Björnskiöld

Örnsköldsvikfredrik.bjornskiold@adviceu.se​070 – 946 07 53

Fredrik arbetar med verksamhetsutveckling och upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Håkan Häggblad

Örnsköldsvikhakan.haggblad@adviceu.se070-377 70 37

Håkan arbetar med avancerad rådgivning rörande verksamhetsutveckling och upphandling inom omåderna IT-system och IT-tjänster.

Håkan Sundberg

Sundsvallhakan.sundberg@adviceu.se070-312 64 02

Håkan arbetar främst med verksamhetsanalys, förstudier, projektledning och processbaserad verksamhetsutveckling.

Hans-Eric Lindström

Örnsköldsvikhans-eric.lindstrom@adviceu.se070 - 594 10 96

Hans-Eric är en teknisk verksamhetskonsult, med integrationer som specialområde.

Helen Könberg

Sundsvallhelen.konberg@adviceu.se070-240 84 91

Helen arbetar med upphandlingsrådgivning och projektledning.

Henning Johnsen

Sundsvallhenning.johnsen@adviceu.se070 – 209 93 94

Henning arbetar främst med upphandling och verksamhetsutveckling med lång erfarenhet från IT och Telekom.

Henrik Melander

Sundsvallhenrik.melander@adviceu.se070-879 47 20

Henrik arbetar med verksamhetsanalys och förstudier inom HR, samt upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Jonas Nilsson

Örnsköldsvikjonas.nilsson@adviceu.se070-642 22 16

Jonas arbetar med verksamhetsutveckling och projektledning samt håller utbildningar inom dessa områden.

Kristina Bankhead Nikkonen

Malmökristina.b.nikkonen@adviceu.se070-385 50 30

Kristina arbetar med upphandlingsrådgivning samt projektledning i samband med upphandlingsprojekt/entreprenader med inriktning på IT.

Linn Jansson

Umeålinn.jansson@adviceu.se072-738 12 98

Linn arbetar med projektledning och rådgivning inom GDPR.

Linus Gustafsson

Söderhamnlinus.gustafsson@adviceu.se070 - 301 45 96

Linus arbetar med verksamhetsutveckling, upphandlingsrådgivning och projektledning inom IT. Fokus på metodik för införandet av GDPR.

Malin Sjöberg Åkesson

Umeåmalin.sjoberg.akesson@adviceu.se070-511 55 18

Malin har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling och projektledning, med spetskompetens inom IoT.

Martin Grysell

Stockholmmartin.grysell@adviceu.se076-340 29 10

Martin arbetar med upphandlingsrådgivning och verksamhetsutveckling inom IT. Fokus på metodik för införandet av GDPR.

Mats Wilhemsson

Umeåmats.wilhelmsson@adviceu.se070-222 16 60

Mats arbetar med verksamhetsutveckling inom områdena IT- stöd och IT-tjänster.

Mikael Lövebrant

Göteborgmikael.lovebrant@adviceu.se076-777 97 00

Mikael arbetar med verksamhetsutveckling, projektledning och upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Rickard Åkerman

Malmörickard.akerman@adviceu.se073-074 07 00

Genom lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning bygger Rickard goda verksamheter med människan i fokus.

Stefan Olsson

Göteborgstefan.olsson@adviceu.se070-312 85 00

Stefan arbetar med förvaltningsstyrning, projektledning samt upphandlingsrådgivning av IT-system och tjänster.

Urban Holmgren

Umeåurban.holmgren@adviceu.se070-544 21 98

Urban arbetar med projektledning/ verksamhetsutveckling och upphandlingsrådgivning inom IT-området.

Urban Sandström

Umeåurban.sandstrom@adviceu.se070-522 56 59

Urban arbetar med process- och verksamhetutveckling, upphandlingsrådgivning och projektledning.

Veronica Vågstedt Wärme

Sundsvallveronica.vagstedt@adviceu.se076-814 89 89