Menu

Avtalshantering

Hur ser era leverantörsavtal ut? Har ni marknadsanpassade villkor? Vilka möjligheter har ni att ställa krav på leveransprojekt, tillkommande beställningar samt support och underhåll?

Våra rådgivare granskar ingångna leverantörsavtal, följer upp kostnader, bedömer om ni utifrån era behov har leverantörsavtal som stöder verksamhetens krav samt lämnar rekommendation om eventuella åtgärder.

 

Vårt erbjudande

  • Kartläggning av avtal med fokus på funktionalitet, priser och matchning mot faktura.
  • Behovsanalys där vi utifrån kartläggning analyserar ifall ingånga avtal stödjer framtida behov.
  • Benchmarking och prisjämförelse mot andra organisationer och kravställd funktionalitet.
  • Beslutsunderlag med  rekommendation och förslag på beslut om framtida åtgärder.
  • Omförhandling och dialog med leverantör om villkor och leveranser utifrån gällande avtal.

 

Behöver du hjälp med Avtalshantering?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hitta medarbetare

Kontakta oss

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt