Menu

Uppfyllnad av GDPR

En fråga som fortfarande har stort medieutrymme idag är EU:s dataskyddsförordning, GDPR som trädde ikraft 25 maj 2018. Detta berörde alla bolag och föreningar, stora som små, och hela den offentliga sektorn. Och nu är det dags för verkligheten och långsiktiga lösningar. Hur efterlever ni GDPR? Vad gör ni om en person ringer in och ber om att bli bortglömd? Vilka personuppgifter ska sparas och vilka ska slängas och när? Hur agerar ni och säkerställer att informationen inte kommer i orätta händer om en registrerad ber om att få ut vilka personuppgifter ni har om denne?

Nu gäller det att ha tydliga processer, rutiner och hjälpmedel för att personalen ska göra rätt. Ha guider för personalen i dess utövande av rutiner som sällan sker varje dag. De företag och organisationer som redan infört ett processbaserat ledningssystem har det oftast lite lättare att hantera GDPR.

Vi har metodiken och processtödet med olika delspår för att snabbt kunna fånga upp de delar som kräver förändring, och få en smidig förvaltning av GDPR.

 

Tips:

  • Skapa ett projekt för att göra förändringarna så ni uppfyller lagstiftningen
  • Tänk tidigt på hur resultatet ska förvaltas
  • Få ledningen att förstå att detta är viktigt oavsett vilken bransch du tillhör

Vi jobbar med GDPR

Bo Risslén

Umeåbo.risslen@adviceu.se070-233 99 17

Bo arbetar med upphandling, projektledning och verksamhetsutveckling med specialistkompetens inom IT och telekom.

Elisabet Nilsson

Umeåelisabet.nilsson@adviceu.se070-288 84 34

Elisabet arbetar med projektledning. Elisabet har vana vid att driva verksamhets- och IT-projekt från både kund- och leverantörssidan.

Henning Johnsen

Sundsvallhenning.johnsen@adviceu.se070 – 209 93 94

Henning arbetar främst med upphandling och verksamhetsutveckling med lång erfarenhet från IT och Telekom.

Linn Jansson

Umeålinn.jansson@adviceu.se072-738 12 98

Linn arbetar med projektledning och rådgivning inom GDPR.

Linus Gustafsson

Söderhamnlinus.gustafsson@adviceu.se070 - 301 45 96

Linus arbetar med verksamhetsutveckling, upphandlingsrådgivning och projektledning inom IT. Fokus på metodik för införandet av GDPR.

Martin Grysell

Stockholmmartin.grysell@adviceu.se076-340 29 10

Martin arbetar med upphandlingsrådgivning och verksamhetsutveckling inom IT. Fokus på metodik för införandet av GDPR.