Menu

Metodik styrande för IT-upphandling

AdviceU är en leverantörsoberoende rådgivare inom IT-upphandling. En erfaren aktör som stöttar genom hela upphandlingen, från design och angreppssätt till införd IT, och hjälper köparen att optimera och kvalitetssäkra sin, ofta komplexa, digitala omställning.

AdviceU har en beprövad metodik vid IT-upphandlingar,  ofta kräver inköpet en djup förståelse för komplexa produkter och tjänster och hur de ska implementeras för att uppnå och levereras enligt vår kravställning. Det är ett tidskrävande arbete som behöver ett lika gediget förberedande analysarbete som processer för införande.

– Vi är leverantörsoberoende och jobbar uteslutande på köparens sida. Vi finns med genom hela projektet och vår medverkan minskar risken för att drabbas av ett havererat IT-projekt. Mer än hälften av våra uppdrag görs åt uppdragsgivare som lyder under LOU/LUF.

Metodiskt förstudiearbete

Gemensamt för våra kunder är att de står inför någon form av förnyelse och att det ofta passerar lång tid mellan upphandlingstillfällena. Det är även svårt för kunden att upprätthålla egen kunskap om både IT-upphandling och marknaden för det område som ska förnyas. För att få fram ett bra upphandlingsunderlag som stödjer köparens behov av förnyelse och att den går att implementera i verksamheten så krävs ett grundligt förarbete. Det är ett förarbete som betalar på sikt.

Beprövade avtalstexter

AdviceU hjälper köparen att utifrån beprövade avtalstexter ta fram ett avtal som är anpassade för den aktuella IT-leveransen.

Vi anser att det är viktig att både skapa rätt förutsättningar för det interna mottagandet och att parterna har klart för sig kring avtalets innehåll men också att eventuella avsteg och förändringar sker kontrollerat genom en bra ändringshantering.

Införandeprojekt

Genom att sätta upp förutsättningar för en tydlig projektorganisation, en gemensam målbild, vara tydlig med tids- och budgetramar, detaljerad projektplan, rutiner för ändringshantering och ett starkt leveransavtal så kan vi med våra projektledare säkerställa att ett effektivt införandeprojekt genomförs.

FAKTARUTA

AdviceU erbjuder leverantörsoberoende IT-rådgivningstjänster inom verksamhetsförändring, IT-upphandling, projektledning och avtalsuppföljning. Våra kunder återfinns i hela Sverige och består av organisationer av alla storlekar, såväl inom offentlig som privat sektor. Gemensamt för våra kunder är att de står inför en förnyelse av sina IT-system eller IT-tjänster.

AdviceUs ca 30 rådgivare återfinns på 5 kontor; Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Göteborg och Malmö

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt