Menu

Införandeprojekt

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att driva och leda IT- och verksamhetsprojekt

Vi sätter upp förutsättningar och leder olika IT- och verksamhetsprojekt, ofta i anslutning till våra systemupphandlingar

Vi arbetar med olika branscher, från fastighet, energi, vatten och avfall samt kommuner och myndigheter, ofta kopplat mot system- och processtöd för ekonomi, HR och lön, socialtjänst och välfärdsteknologi.

Vad kännetecknar ett lyckat Införandeprojekt

Det som är gemensamt i lyckade införandeprojekt är att de ofta börjar med en tydlig och uttalad projektorganisation, gemensam målbild, fastställande av tids- och budgetramar, detaljerad projektplan, rutiner för ändringshantering och ett starkt leveransavtal. 

AdviceU erbjuder följande roller i projekt

 • Avtalsansvarig/ contract manager
 • Projektledare för mottagningsprojekt
 • Projektcoach (stöd om kunden tillsätter egen projektledare)
 • Testledare

 

Behöver ni hjälp i Införandeprojekt?

Kontakta oss för diskussion om hur vi skulle kunna hjälpa er!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Tips:

 

 • Förbered er med att utreda befintlig datakvalitet
 • Se över vilka historiska data som behöver migreras
 • Städa och tvätta data inför kommande migrering
 • Förankra i ett tidigt skede  verksamheten om kommande införandeprojekt
 • Ta fram en resursplan med roller, ansvar och tidsuppskattningar

mottagningsprojektet

Ett införandeprojekt som syftar till att implementera nytt affärssystem kan delas upp i två olika typer av projekt

Systemleverantören driver ett leveransprojekt i syfte att leverera systemlösningen i tid och till överenskommen kostnad.  

Kunden leder ett mottagningsprojekt som säkerställer att nyttor uppnås och bidrar till systemets parametersätting.

Två olika typer av projekt, bemannade med olika roller och ansvar men som arbetar mot samma projektmål och som behöver samverka

Hitta medarbetare

Kontakta oss

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt