Menu

Verksamhet, inte teknik, i fokus hos Varberg Energi

Digitalisering ger effekt och nytta först när den används och är ändamålsenlig för verksamheten och kunden. Varberg Energi har drivit fyra stora digitaliseringsprojekt det senaste året men betonar verksamhetsutvecklingen, inte tekniken. Nu är fundamenten på plats och Varberg Energi växlar upp med flera nya projekt.

– Vi har haft ett utifrån-och-in-perspektiv, säger Björn Sjöström, VD på Varberg Energi. Det vi gör på insidan ska också märkas och göra att vi blir bättre på utsidan, nära kunden. Vi lämnar manuella rutiner bakom oss. Alla papper som flyttas mellan olika roller, om vi löser det digitalt kan vi göra saker närmare kunden i stället.

Varberg Energi är i en bransch som ändrar sig fort. Med nya innovationer och tjänster inom el, fjärrvärme, gas, energioptimering, bredband, internet, belysning, laddinfrastruktur och solcellspaket kan det bli svårt att säga om man tillhör energi-, transport- eller telekombranschen.

Själva digitaliseringen har haft flera delar. Utifrån en kartläggning av den digitala mognaden och

Varberg Energi

Björn Sjöström, VD

- Vi har haft ett utifrån-och-in-perspektiv, säger Björn Sjöström

behovet av rutiner och processbeskrivningar formulerades fyra projekt. Det första är en digital arbetsplats och samarbetsplattform där alla kan kommunicera effektivt och nå väsentlig information. Det andra är att förbättra och öka närheten i kunddialogen, bland annat genom digitala ärendeflöden för anslutning av både fiber och fjärrvärme. Det tredje är en BI-plattform för att bli bättre på prognoser och uppföljning. Det fjärde har handlat om införande av digitala arbetsordrar.

- En stor del av vår verksamhet handlar om överföring i våra  distributionsnät, säger Hans Ljungström, Affärsområdeschef Elnät på Varberg Energi. Projektet som startade upp med arbetsorder har redan utvecklats till ett större projekt kring digital arbetsplattform för distributionsnät.

AdviceU har varit med på resan i många olika roller, bland annat som projektledare, metodstöd och rådgivare i de olika projekten.

- Jag har varit projektledare för genomförandet av projekten, men vi har också arbetat med att förbereda för flera kommande projekt genom processkartläggningar och systemkartläggningar, säger Mikael Lövebrant, AdviceU. Vi har även tillsammans med Varberg Energi fångat behov och krav och varit stöd i upphandlingar av nya system. Varberg Energi har varit väldigt tydliga med vad man vill åstadkomma och vi har hjälpt till att hålla ihop helheten och att bryta ner och hitta rätt lösningar.

- AdviceU har bidragit med systematik, säger Björn Sjöström, Varberg Energi. De har ifrågasatt och fått oss att tänka efter före. Framför allt har vi fått med oss en metodik som vi kan använda också när vi ska vidare i andra områden.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt