Menu

LYSTKOM – ett femårigt förändringsprojekt

Tre kommuner i Västerbotten – Lycksele, Storuman och Åsele – startade 2014 ett samarbetsprojekt kring sina IT-verksamheter. Bakgrunden var att kommunernas samlade IT-organisationer ville uppnå fördelar med gemensam drift, bättre kompetensfördelning och en inbromsning av kostnadsutvecklingen.

Resan har inneburit stora förändringar i både organisation och en gemensam och moderniserad infrastruktur. På vägen bildades ett gemensamt kommunalförbund LYSTKOM som en egen juridisk person med 27 anställda.

–  Det var ett paradigmskifte i våra kommuner, säger Pierre Sandström, affärs- och driftsansvarig i LYSTKOM. Aldrig tidigare har vi satsat så mycket på att utveckla våra verksamheter.

Under projektets fem år har AdviceU jobbat kontinuerligt som metodstöd, projektledningsstöd och tidvis också som projektledare. AdviceU har genomfört en verksamhetsanalys och utformat det gemensamma arbetssättet som knyter ihop kommunernas processer med en gemensam förvaltningsmodell, en gemensam projektmodell samt gemensamma IT-tjänster. AdviceU har också tillämpat sin metodik i upphandling av infrastrukturen och som kvalitetsuppföljare i införandeprojektet.

– En bra metodik behövs om

Pierre Sandström

Affärs- och driftsansvarig i LYSTKOM

– Det var ett paradigmskifte i våra kommuner. Aldrig tidigare har vi satsat så mycket på att utveckla våra verksamheter

man vill få struktur och visa på framtida arbetssätt, säger Pierre Sandström. Verksamhetsanalysen la grunden till hur vi skulle samverka i framtiden och det gemensamma arbetssättet vi har nu följer en röd tråd.

Projektet är nu i sin sista fas med införandet av den gemensamma infrastrukturen. LYSTKOM har sett nyttor med ökat samarbete, ökad kompetens och verksamheten har utvecklats.

- Det har varit en ordentlig kompetenshöjning bland LYSTKOMs personal, säger Pierre Sandström. Vi gör bra affärer och bra upphandlingar, även i andra sammanhang. Vi samarbetar bra och det är ordning och reda i dokumentation.

- Det har varit roligt att få vara med på LYSTKOMs förändringsresa mot en modern IT-organisation, säger André Nilsson, AdviceU. De har haft ett otroligt engagemang och en god förändringsvilja. LYSTKOM har en bra förståelse för sina användares behov och kan omsätta det till nytta för sina medlemskommuner.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt