Menu

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi beslöt om att tillämpa en ny uppföljningsmetodik av HEMs affärsverksamhet, varför dåvarande systemlösning avvecklades.

Efterföljande år identifierades ett antal problemställningar som Halmstads Energi och Miljö (HEM) bedömde som nödvändiga till att bygga en långsiktig lösning på. Baserat på detta togs en kravspecifikation fram – med målsättningen att göra en upphandling av ett systemstöd som hade potential till att ta HEM till en högre nivå avseende affärsstyrning och strategisk styrning.

För att få bästa resultat kontrakterades AdviceU i sin egenskap av professionella rådgivare vid upphandling av IT-baserade systemstöd. Med AdviceUs metodik och samlade erfarenhet lyckades HEM tillsammans med AdviceU att arbeta fram ett välfungerande leverantörsavtal som gav HEM en effektiv systemlösning och som samtidigt var skalbar för HEMs framtida behov.

Torbjörn Sannerstedt

CFO Halmstad Energi och Miljö AB

Genom AdviceUs metodik och samlade erfarenhet lyckades vi tillsammans arbeta fram ett välfungerande leverantörsavtal

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt