Menu

Framgångsrika projekt är inte en slump!

Läs mer

Upphandling av IT

Vanliga upphandlingar är svåra. IT-upphandlingar kan vara en mardröm. Våra upphandlingsrådgivare har lång och djup erfarenhet och branschkunskap. De kan leda upphandlingen fram till ett tydligt avtal där resultatet innebär verklig verksamhetsnytta.

Framgångsrika projekt är inte en slump!

Ett väl genomfört projekt som håller både tid och budget samt når målet är inte någon slump! Det är resultatet av arbetet från en duktig projektledare och engagerade projektmedlemmar.

Vi bygger goda verksamheter

Verksamhetsförändring handlar om att göra rätt saker och saker på rätt sätt. En bra verksamhetsanalys säkerställer nuläge och framtida mål. Genom en bra utvecklingsprocess skapar vi förutsättningarna att nå de framtida målen.

AdviceU hjälper er

AdviceU tillhandahåller oberoende rådgivning till företag och organisationer som avser att effektivisera sin verksamhet genom att nyttja modernt IT-stöd på ett kostnadseffektivt sätt.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att förbättra deras verksamhet. Våra erfarna rådgivare har varit med förr. Vi vet vad som är kritiskt för att lyckas och vilka fallgroparna är. De kunder som arbetar med oss kan intyga att vi ser till verksamhetens bästa i alla lägen, och agerar med mod, mognad, kunskap och insikt för att stärka den.

I våra uppdrag bistår vi med expertis vid verksamhetsförändringar och IT-upphandlingar, samt erbjuder professionell projektledning för att införa resultatet.Vi jobbar efter beprövade modeller, är helt leverantörsoberoende och räknas som Sveriges ledande företag när det gäller upphandlingar av IT-system och IT-relaterade tjänster.

Många av våra uppdrag börjar med ett verksamhetsprojekt som övergår till ett upphandlingsprojekt som därefter övergår till ett leverans/införande projekt som därefter övergår till ett förändringsprojekt. Vår metodik hänger samman genom alla de olika projekten. Våra projektledare har erfarenheten att guida kunderna från ett identifierat behov, till en genomförd förändring verksamheten.

AdviceU hjälpte Balticgruppen med smidigt inköp och ett robust avtal

Genom AdviceU:s modell för inköp kunde Balticgruppen finna en bra leverantör och nå ett robust avtal när de köpte ett affärssystem riktat mot fastighetsbolag– Modellen är en resa där vi, genom att tvingas sätta ner våra krav, lärt oss mer om våra processer och rutiner men också fått till ett mycket bättre avtal än vi annars skulle haft, säger Per Lundberg, IT-ansvarig på Balticgruppen.Balticgruppen hade behov av ett nytt affärssystem för sina verksamheter. Verksamheten består av byggverksamhet med bred projektredovisning, en fastighetsförvaltning med hyresavtal och avisering samt en utvecklingsavdelning.

– Vi vet om att vi är en komplex organisation och kände snabbt att det kommer att bli jätteviktigt med kravställningen av affärssystemslösningen, vad vi förväntar oss att en leverantör ska kunna leverera till oss som kund, säger Susanne Waleij, chef för HR, IT och kommunikation på Balticgruppen.

Läs mer

Per Lundberg

IT-ansvarig på Balticgruppen

Hitta medarbetare

Se alla våra medarbetare