Menu

Upphandling av IT

Få uppgifter är så svåra som genomföra en IT-upphandling. Det handlar ofta om en kombination av både produkter och tjänster som ska konfigureras och kanske anpassas för att passa verksamhetens behov.

Våra expertrådgivare ger stöd och råd inför och under hela upphandlingen – via eventuell RFI, genom leverantörsdialoger, framtagande upphandlingsdokument, utvärdering och avtal.

Med vår långa och gedigna erfarenhet av IT-upphandlingar kan vi hjälpa våra kunder att undvika de fallgropar, både tekniska, ekonomiska och juridiska, som är alltför lätta att falla i.

Vi ser till att upphandlingen genomförs, inte bara med kunskap om upphandling, utan också med branschkunskap. Det gör vi med bibehållet verksamhetsfokus för att se till att ni får det ni behöver och inte det ni trodde att ni behöver.

Målet för oss är också att skapa goda affärer där ni och er verksamhet är nöjda med ert systemval och val av leverantör.

Tips:

  • Gör avgränsning av upphandlingen först, specificera vad som ska upphandlas efter det.
  • Var tydlig i er kravställning, undvik luddiga ord som ”användarvänlig, automatisk, snabb, flexibel”
  • Se till att det är köparen som författar avtalsförslaget, det är alltid bättre att ha kontroll över vad som skrivs i avtalet.
  • Var noga med att avtala om vad som ingår, ej ingår samt om formerna för leveranskontroll

Lyckad upphandling av utdata hos Nacka Energi

Genom att ta hjälp av AdviceU kunde Theresa Bonardi på Nacka Energi i sin första upphandling av utdatatjänster få bättre priser, enklare återkoppling och SLA:er. En bra affär bra för båda parter.

AdviceU var med hela vägen, något som var jätteviktigt med tanke på den erfarenhet och kunskap de har.

Läs mer

Theresa Bonardi

Nacka Energi

Vi jobbar med IT-upphandling

André Nilsson

Sundsvallandre.nilsson@adviceu.se070-208 58 68

André arbetar med IT-drifts- och förvaltningsupphandlingar samt rådgivning inom IT-strategi, IT-organisation och IT-säkerhet.

Bengt Herlin

Stockholmbengt.herlin@adviceu.se072-312 66 00

Bengt arbetar med verksamhetsutveckling och upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Bo Risslén

Umeåbo.risslen@adviceu.se070-233 99 17

Bo arbetar med upphandling, projektledning och verksamhetsutveckling med specialistkompetens inom IT och telekom.

Christer Lundberg

Örnsköldsvikchrister.lundberg@adviceu.se070-347 78 73

Christer arbetar  med verksamhetsanalys, förstudier, upphandlingsrådgivning, förändringsledning och processbaserad verksamhetsutveckling.

Elin Mellqvist

Umeåelin.mellqvist@adviceu.se073-959 35 00

Elin arbetar med projektledning och upphandlingsrådgivning med inriktning inom IT-området.

Erik Näslund

Sundsvallerik.naslund@adviceu.se076-868 69 69

Erik arbetar med upphandlingsrådgivning och projektledning med inriktning på IT.

Fredrik Björnskiöld

Örnsköldsvikfredrik.bjornskiold@adviceu.se​070 – 946 07 53

Fredrik arbetar med verksamhetsutveckling och upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Håkan Häggblad

Örnsköldsvikhakan.haggblad@adviceu.se070-377 70 37

Håkan arbetar med avancerad rådgivning rörande verksamhetsutveckling och upphandling inom omåderna IT-system och IT-tjänster.

Håkan Sundberg

Sundsvallhakan.sundberg@adviceu.se070-312 64 02

Håkan arbetar främst med verksamhetsanalys, förstudier, projektledning och processbaserad verksamhetsutveckling.

Helen Könberg

Sundsvallhelen.konberg@adviceu.se070-240 84 91

Helen arbetar med upphandlingsrådgivning och projektledning.

Henrik Melander

Sundsvallhenrik.melander@adviceu.se070-879 47 20

Henrik arbetar med verksamhetsanalys och förstudier inom HR, samt upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Jan Westberg

Umeåjan.westberg@adviceu.se070-657 08 57‬

Jan är specialist inom upphandling och rådgivning med inriktning på IT.

Kristina Bankhead Nikkonen

Malmökristina.b.nikkonen@adviceu.se070-385 50 30

Kristina arbetar med upphandlingsrådgivning samt projektledning i samband med upphandlingsprojekt/entreprenader med inriktning på IT.

Martin Grysell

Stockholmmartin.grysell@adviceu.se076-340 29 10

Martin arbetar med upphandlingsrådgivning och verksamhetsutveckling inom IT. Fokus på metodik för införandet av GDPR.

Mikael Lövebrant

Göteborgmikael.lovebrant@adviceu.se076-777 97 00

Mikael arbetar med verksamhetsutveckling, projektledning och upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Niklas Lögdal

Umeåniklas.logdal@adviceu.se076-851 08 20

Niklas arbetar med verksamhetsutveckling, projektledning och upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster.

Petter Ulander

VD, Sundsvallpetter.ulander@adviceu.se070-212 58 00

Petter arbetar med verksamhetsutveckling och upphandlingsrådgivning inom IT-system och IT-tjänster, samt som föreläsare/utbildare inom IT-upphandling.

Rickard Åkerman

Malmörickard.akerman@adviceu.se073-074 07 00

Genom lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning bygger Rickard goda verksamheter med människan i fokus.

Urban Holmgren

Umeåurban.holmgren@adviceu.se070-544 21 98

Urban arbetar med projektledning/ verksamhetsutveckling och upphandlingsrådgivning inom IT-området.

Veronica Vågstedt Wärme

Sundsvallveronica.vagstedt@adviceu.se076-814 89 89