Menu

Våra senaste case

Lyckad upphandling av utdata hos Nacka Energi

Genom att ta hjälp av AdviceU kunde Theresa Bonardi på Nacka Energi i sin första upphandling av utdatatjänster få bättre priser, enklare återkoppling och SLA:er. En bra affär bra för båda parter.

AdviceU var med hela vägen, något som var jätteviktigt med tanke på den erfarenhet och kunskap de har.

Läs mer

Theresa Bonardi

Nacka Energi