Till startsidan

Referenser

AdviceU's kunder är små till medelstora företag, kommuner och statliga verk över hela Sverige. Det senaste åren har vi genomfört uppdrag hos bland annat följande:

             

 

Lidköpings kommun anlitade AdviceU för att klargöra gränsdragningen mellan kontaktcenter och teknisk service genom processkartläggning och organisationsöversyn.

Läs mer om Processkartläggning Lidköpings kommun

 

Göthes anlitade AdviceU för att visa vägen framåt avseende IT då koncernen nyligen genomfört flera förvärv och då fått en spretig systemflora.

Läs mer om IT road map till Göthes

 

Ålö anlitade AdviceU för att ta fram förslag till ny IT-organisation samt införa ett koncerngemensamt IT arbetssätt gentemot verksamheten.

Läs mer om Införa ny IT-organisation
© Copyright 2017 AdviceU AB

Fotograf: Emma Larsson