Till startsidan

Verksamhetsförändring - IT-upphandling - Projektledning

AdviceU

AdviceU är ett konsultföretag specialiserat på områdena verksamhetsförändring, IT-upphandling och projektledning. Inom upphandlingar av IT-system och IT-relaterade tjänster är vi ett av Sveriges ledande företag. Vi är helt leverantörsoberoende.

Om du anlitar AdviceU får du tillgång till våra beprövade metoder och angreppssätt som använts med framgång i hundratals uppdrag. Med AdviceU vid din sida  får du tillgång till dedikerade specialister som alltid strävar efter att leverera resultat som gör kunden nöjd.

Uppdragsgivare är oftast någon representant ur ledningsgruppen. Med erfarenheter från de flesta verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor har vi en god bild av de specifika egenheter som gör varje bransch unik.

 

Nyhet

AdviceU upplever en stor efterfrågan på sina tjänster och har rekryterat 3 nya medarbetare som vi hälsar välkomna den 1 september. Med dessa förstärkningar har AdviceU nu 20 egna konsulter fördelade på kontor i Göteborg, Stockholm, Söderhamn, Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Umeå.

Läs mer om AdviceU etablerar Göteborgskontor

© Copyright 2016 AdviceU AB

Fotograf: Emma Larsson